2000
2005
2010
2015
2020

Historiska utsläpp per sektor

I beräkningen av koldioxidbudgeten bokförs vissa anläggningars utsläpp på nationell nivå istället för på lokal nivå, vilket också påverkar siffrorna som redovisas här. I Stockholms län har utsläppen från följande anläggningar flyttats till den nationella nivån:

  • NYNAS AB, Oljeraffinaderiet i Nynäshamn

Mer än hälften av koldioxidutsläppen i Stockholms län kommer från Inrikes transporter och Utrikes sjöfart. För att utsläppen ska kunna fasas ut inom ramen för budgeten måste särskilt fokus läggas på att omedelbart minska dessa utsläpp.

Utsläppen från El och fjärrvärme och Utrikes flyg kommer också att behöva minska betydligt innan 2030.

Inrikes transporter

Utrikes sjöfart

El och fjärrvärme

Utrikes flyg

Arbetsmaskiner

Industri

Produktanvändning

Uppvärming

Jordbruk

Avfall