För att ligga i linje med Parisavtalet får de samlade framtida utsläppen i Västerås kommun från och med januari 2022 inte överskrida 4 343 669 ton. Detta är Västerås koldioxidbudget.

I januari 2023 återstår 3 799 328 ton av budgeten.

I dagsläget ligger de årliga utsläppen på 544 341 ton. Det betyder att ca 1/7 av budgeten förbrukas varje år.

För att hålla budgeten krävs omedelbara utsläppsminskningar om 12.6% årligen. Med denna takt kan Västerås bidra till att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader och sträva efter att den stannar vid 1.5 grader.

(*2021-2022 är prognos utifrån nationell statistik)

Utsläpp 2000 - 2000

0 ton

Återstående budget

22 288 847 ton

2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040

Utsläpp 2000

894 121 ton

-0 % (+0 ton)