2000
2005
2010
2015
2020

Historiska utsläpp per sektor

Mer än hälften av koldioxidutsläppen i Västerås kommer från El och fjärrvärme och Inrikes transporter. För att utsläppen ska kunna fasas ut inom ramen för budgeten måste särskilt fokus läggas på att omedelbart minska dessa utsläpp.

Utsläppen från Utrikes sjöfart kommer också att behöva minska betydligt innan 2030.

El och fjärrvärme

Inrikes transporter

Utrikes sjöfart

Utrikes flyg

Arbetsmaskiner

Produktanvändning

Industri

Uppvärming

Jordbruk

Avfall