Karlskronas koldioxidbudget

I Parisavtalet har världens länder enats om att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader och sträva efter att den stannar vid 1.5 grader.

Våra koldioxidutsläpp lagras i atmosfären och driver den globala temperaturökningen. FN:s klimatpanel har beräknat den mängd koldioxid som återstår att släppa ut om vi ska efterleva Parisavtalet. Denna mängd brukar kallas vår globala koldioxidbudget.

Forskare vid Tyndall centre och Uppsala universitet har fördelat den globala koldioxidbudgeten till lokal nivå. De lokala koldioxidbudgetarna tillgängliggörs till svenska kommuner, länsstyrelser och regioner av Klimatsekretariatet, en oberoende och icke-vinstdrivande organisation, i nära samverkan med forskningen. Här kan du bekanta dig med Karlskronas andel av den globala budgeten - Karlskronas koldioxidbudget.