Sedan år 2000 har Enköpings kommun släppt ut 4 704 628 ton koldioxid. Inom ramen för Parisavtalet kan vi släppa ut ytterligare 1 422 794 ton. I dagsläget förbrukar Enköping cirka 1/7 av den återstående budgeten varje år.

För att hålla budgeten krävs omedelbara utsläppsminskningar om 12% årligen. Med denna takt kan Enköping bidra till att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader och sträva efter att den stannar vid 1.5 grader.

(*år 2021 är en prognos baserad på nationell statistik)

Utsläpp 2000 - 2000

0 ton

Återstående budget

6 127 422 ton

2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040

Utsläpp 2000

212 527 ton

-0 % (+0 ton)