För att ligga i linje med Parisavtalet får de samlade framtida utsläppen i Falkenbergs kommun från och med januari 2022 inte överskrida 1 444 231 ton. Detta är Falkenbergs koldioxidbudget.

I januari 2023 återstår 1 257 082 ton av budgeten.

I dagsläget ligger de årliga utsläppen på 187 149 ton. Det betyder att ca 1/7 av budgeten förbrukas varje år.

För att hålla budgeten krävs omedelbara utsläppsminskningar om 13% årligen. Med denna takt kan Falkenberg bidra till att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader och sträva efter att den stannar vid 1.5 grader.

(*2021-2022 är prognos utifrån nationell statistik)

Utsläpp 2000 - 2000

0 ton

Återstående budget

6 228 070 ton

2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040

Utsläpp 2000

226 646 ton

-0 % (+0 ton)