Sedan år 2000 har Falkenbergs kommun släppt ut 4 714 417 ton koldioxid. Inom ramen för Parisavtalet kan vi släppa ut ytterligare 1 380 032 ton. I dagsläget förbrukar Falkenberg cirka 1/7 av den återstående budgeten varje år.

För att hålla budgeten krävs omedelbara utsläppsminskningar om 12.1% årligen. Med denna takt kan Falkenberg bidra till att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader och sträva efter att den stannar vid 1.5 grader.

(*siffror för år 2020-2021 är preliminära)

Utsläpp 2000 - 2000

0 ton

Återstående budget

6 094 449 ton

2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040

Utsläpp 2000

226 580 ton

-0 % (+0 ton)