Sedan år 2000 har Falköpings kommun släppt ut 2 939 880 ton koldioxid. Inom ramen för Parisavtalet kan vi släppa ut ytterligare 819 319 ton. I dagsläget förbrukar Falköping cirka 1/7 av den återstående budgeten varje år.

För att hålla budgeten krävs omedelbara utsläppsminskningar om 11.8% årligen. Med denna takt kan Falköping bidra till att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader och sträva efter att den stannar vid 1.5 grader.

(*siffror för år 2020-2021 är preliminära)

Utsläpp 2000 - 2000

0 ton

Återstående budget

3 759 199 ton

2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040

Utsläpp 2000

153 086 ton

-0 % (+0 ton)