Sedan år 2000 har Gislaveds kommun släppt ut 2 655 229 ton koldioxid. Inom ramen för Parisavtalet kan vi släppa ut ytterligare 717 913 ton. I dagsläget förbrukar Gislaved cirka 1/8 av den återstående budgeten varje år.

För att hålla budgeten krävs omedelbara utsläppsminskningar om 11.4% årligen. Med denna takt kan Gislaved bidra till att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader och sträva efter att den stannar vid 1.5 grader.

(*år 2021 är en prognos baserad på nationell statistik)

Utsläpp 2000 - 2000

0 ton

Återstående budget

3 373 143 ton

2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040

Utsläpp 2000

143 562 ton

-0 % (+0 ton)