För att ligga i linje med Parisavtalet får de samlade framtida utsläppen i Gislaveds kommun från och med januari 2022 inte överskrida 737 183 ton. Detta är Gislaveds koldioxidbudget.

I januari 2023 återstår 650 956 ton av budgeten.

I dagsläget ligger de årliga utsläppen på 86 228 ton. Det betyder att ca 1/8 av budgeten förbrukas varje år.

För att hålla budgeten krävs omedelbara utsläppsminskningar om 11.7% årligen. Med denna takt kan Gislaved bidra till att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader och sträva efter att den stannar vid 1.5 grader.

(*2022 är en prognos utifrån preliminär nationell statistik)

Utsläpp 2000 - 2000

0 ton

Återstående budget

3 380 323 ton

2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040

Utsläpp 2000

142 491 ton

-0 % (+0 ton)