Sedan år 2000 har Herrljunga kommun släppt ut 829 310 ton koldioxid. Inom ramen för Parisavtalet kan vi släppa ut ytterligare 229 554 ton. I dagsläget förbrukar Herrljunga cirka 1/8 av den återstående budgeten varje år.

För att hålla budgeten krävs omedelbara utsläppsminskningar om 11.4% årligen. Med denna takt kan Herrljunga bidra till att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader och sträva efter att den stannar vid 1.5 grader.

(*år 2021 är en prognos baserad på nationell statistik)

Utsläpp 2000 - 2000

0 ton

Återstående budget

1 058 864 ton

2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040

Utsläpp 2000

45 242 ton

-0 % (+0 ton)