2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
Sektorer

I det här scenariot tar budgeten slut redan inom 7 år.

Scenariot bedöms inte vara i linje med Parisavtalet.

Inrikes transporter

0 %

Utrikes sjöfart

0 %

El och fjärrvärme

0 %

Arbetsmaskiner

0 %

Industri

0 %

Utrikes flyg

0 %

Uppvärming

0 %

Jordbruk

0 %

Produktanvändning

0 %

Avfall

0 %