2000
2005
2010
2015
2020

Historiska utsläpp per sektor

Mer än ⅘ av koldioxidutsläppen i Nacka kommer från Utrikes sjöfart och Inrikes transporter. För att utsläppen ska kunna fasas ut inom ramen för budgeten måste särskilt fokus läggas på att omedelbart minska dessa utsläpp.