För att ligga i linje med Parisavtalet får de samlade framtida utsläppen i Norrbottens län från och med januari 2022 inte överskrida 9 501 189 ton. Detta är Norrbottens läns koldioxidbudget.

I januari 2024 återstår 7 138 193 ton av budgeten.

I dagsläget ligger de årliga utsläppen på 1 181 498 ton. Det betyder att ca 1/6 av budgeten förbrukas varje år.

För att hålla budgeten krävs omedelbara utsläppsminskningar om 14.3% årligen. Med denna takt kan Norrbottens län bidra till att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader och sträva efter att den stannar vid 1.5 grader.

(*2022-2023 är en prognos utifrån preliminär nationell statistik)

Utsläpp 2000 - 2000

0 ton

Återstående budget

43 114 246 ton

2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040

Utsläpp 2000

1 753 697 ton

-0 % (+0 ton)