2000
2005
2010
2015
2020

Historiska utsläpp per sektor

Mer än hälften av koldioxidutsläppen i Olofström kommer från Inrikes transporter och Utrikes sjöfart. För att utsläppen ska kunna fasas ut inom ramen för budgeten måste särskilt fokus läggas på att omedelbart minska dessa utsläpp.

Utsläppen från Industri kommer också att behöva minska betydligt innan 2030.