För att ligga i linje med Parisavtalet får de samlade framtida utsläppen i Tidaholms kommun från och med januari 2022 inte överskrida 292 043 ton. Detta är Tidaholms koldioxidbudget.

I januari 2023 återstår 250 602 ton av budgeten.

I dagsläget ligger de årliga utsläppen på 41 441 ton. Det betyder att ca 1/6 av budgeten förbrukas varje år.

För att hålla budgeten krävs omedelbara utsläppsminskningar om 14.2% årligen. Med denna takt kan Tidaholm bidra till att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader och sträva efter att den stannar vid 1.5 grader.

(*2022 är en prognos utifrån preliminär nationell statistik)

Utsläpp 2000 - 2000

0 ton

Återstående budget

1 347 819 ton

2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040

Utsläpp 2000

55 927 ton

-0 % (+0 ton)