Sedan år 2000 har Värnamo kommun släppt ut 3 871 291 ton koldioxid. Inom ramen för Parisavtalet kan vi släppa ut ytterligare 1 076 590 ton. I dagsläget förbrukar Värnamo cirka 1/7 av den återstående budgeten varje år.

För att hålla budgeten krävs omedelbara utsläppsminskningar om 11.8% årligen. Med denna takt kan Värnamo bidra till att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader och sträva efter att den stannar vid 1.5 grader.

(*år 2021 är en prognos baserad på nationell statistik)

Utsläpp 2000 - 2000

0 ton

Återstående budget

4 947 881 ton

2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040

Utsläpp 2000

184 442 ton

-0 % (+0 ton)