2000
2005
2010
2015
2020

Historiska utsläpp per sektor

I beräkningen av koldioxidbudgeten bokförs vissa anläggningars utsläpp på nationell nivå istället för på lokal nivå, vilket också påverkar siffrorna som redovisas här. I Västerbottens län har utsläppen från följande anläggningar flyttats till den nationella nivån:

  • Rönnskärsverken

Mer än hälften av koldioxidutsläppen i Västerbottens län kommer från Inrikes transporter och Utrikes sjöfart. För att utsläppen ska kunna fasas ut inom ramen för budgeten måste särskilt fokus läggas på att omedelbart minska dessa utsläpp.

Utsläppen från Arbetsmaskiner och El och fjärrvärme kommer också att behöva minska betydligt innan 2030.