Sedan år 2000 har Ängelholms kommun släppt ut 4 550 838 ton koldioxid. Inom ramen för Parisavtalet kan vi släppa ut ytterligare 1 282 074 ton. I dagsläget förbrukar Ängelholm cirka 1/8 av den återstående budgeten varje år.

För att hålla budgeten krävs omedelbara utsläppsminskningar om 11.2% årligen. Med denna takt kan Ängelholm bidra till att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader och sträva efter att den stannar vid 1.5 grader.

(*siffror för år 2020-2021 är preliminära)

Utsläpp 2000 - 2000

0 ton

Återstående budget

5 832 912 ton

2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040

Utsläpp 2000

280 262 ton

-0 % (+0 ton)