2000
2005
2010
2015
2020

Historiska utsläpp per sektor

I beräkningen av koldioxidbudgeten bokförs vissa anläggningars utsläpp på nationell nivå istället för på lokal nivå, vilket också påverkar siffrorna som redovisas här. I Borlänge har utsläppen från följande anläggningar flyttats till den nationella nivån:

  • SSAB EMEA AB

Mer än hälften av koldioxidutsläppen i Borlänge kommer från Inrikes transporter och El och fjärrvärme. För att utsläppen ska kunna fasas ut inom ramen för budgeten måste särskilt fokus läggas på att omedelbart minska dessa utsläpp.

Utsläppen från Utrikes sjöfart och Arbetsmaskiner kommer också att behöva minska betydligt innan 2030.

Inrikes transporter

El och fjärrvärme

Utrikes sjöfart

Arbetsmaskiner

Utrikes flyg

Industri

Produktanvändning

Uppvärming

Jordbruk

Avfall