För att ligga i linje med Parisavtalet får de samlade framtida utsläppen i Falu kommun från och med januari 2022 inte överskrida 1 166 760 ton. Detta är Faluns koldioxidbudget.

I januari 2023 återstår 1 020 704 ton av budgeten.

I dagsläget ligger de årliga utsläppen på 146 056 ton. Det betyder att ca 1/7 av budgeten förbrukas varje år.

För att hålla budgeten krävs omedelbara utsläppsminskningar om 12.6% årligen. Med denna takt kan Falun bidra till att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader och sträva efter att den stannar vid 1.5 grader.

(*2021-2022 är prognos utifrån nationell statistik)

Utsläpp 2000 - 2000

0 ton

Återstående budget

5 730 472 ton

2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040

Utsläpp 2000

246 814 ton

-0 % (+0 ton)