2000
2005
2010
2015
2020

Historiska utsläpp per sektor

Mer än hälften av koldioxidutsläppen i Falun kommer från Inrikes transporter. För att utsläppen ska kunna fasas ut inom ramen för budgeten måste särskilt fokus läggas på att omedelbart minska dessa utsläpp.

Utsläppen från Utrikes sjöfart, Arbetsmaskiner och Utrikes flyg kommer också att behöva minska betydligt innan 2030.

Inrikes transporter

Utrikes sjöfart

Utrikes flyg

Arbetsmaskiner

Uppvärming

Produktanvändning

Industri

El och fjärrvärme

Jordbruk

Avfall