2000
2005
2010
2015
2020

Historiska utsläpp per sektor

I beräkningen av koldioxidbudgeten bokförs vissa anläggningars utsläpp på nationell nivå istället för på lokal nivå, vilket också påverkar siffrorna som redovisas här. I Höganäs har utsläppen från följande anläggningar flyttats till den nationella nivån:

  • Höganäs Sweden AB

Mer än hälften av koldioxidutsläppen i Höganäs kommer från Inrikes transporter och Utrikes sjöfart. För att utsläppen ska kunna fasas ut inom ramen för budgeten måste särskilt fokus läggas på att omedelbart minska dessa utsläpp.

Utsläppen från Arbetsmaskiner och Utrikes flyg kommer också att behöva minska betydligt innan 2030.

Inrikes transporter

Utrikes sjöfart

Arbetsmaskiner

Utrikes flyg

Uppvärming

Produktanvändning

Jordbruk

Avfall

El och fjärrvärme

Industri