För att ligga i linje med Parisavtalet får de samlade framtida utsläppen i Järfälla kommun från och med januari 2022 inte överskrida 1 056 578 ton. Detta är Järfällas koldioxidbudget.

I januari 2023 återstår 910 188 ton av budgeten.

I dagsläget ligger de årliga utsläppen på 146 390 ton. Det betyder att ca 1/6 av budgeten förbrukas varje år.

För att hålla budgeten krävs omedelbara utsläppsminskningar om 13.9% årligen. Med denna takt kan Järfälla bidra till att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader och sträva efter att den stannar vid 1.5 grader.

(*2021-2022 är prognos utifrån nationell statistik)

Utsläpp 2000 - 2000

0 ton

Återstående budget

4 484 298 ton

2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040

Utsläpp 2000

170 805 ton

-0 % (+0 ton)