2000
2005
2010
2015
2020

Historiska utsläpp per sektor

Mer än ⅘ av koldioxidutsläppen i Järfälla kommer från Utrikes sjöfart och Inrikes transporter. För att utsläppen ska kunna fasas ut inom ramen för budgeten måste särskilt fokus läggas på att omedelbart minska dessa utsläpp.

Utsläppen från Utrikes flyg kommer också att behöva minska betydligt innan 2030.