För att ligga i linje med Parisavtalet får de samlade framtida utsläppen i Nyköpings kommun från och med januari 2022 inte överskrida 1 988 607 ton. Detta är Nyköpings koldioxidbudget.

I januari 2023 återstår 1 744 612 ton av budgeten.

I dagsläget ligger de årliga utsläppen på 243 995 ton. Det betyder att ca 1/7 av budgeten förbrukas varje år.

För att hålla budgeten krävs omedelbara utsläppsminskningar om 12.3% årligen. Med denna takt kan Nyköping bidra till att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader och sträva efter att den stannar vid 1.5 grader.

(*2022 är en prognos utifrån preliminär nationell statistik)

Utsläpp 2000 - 2000

0 ton

Återstående budget

8 781 176 ton

2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040

Utsläpp 2000

347 161 ton

-0 % (+0 ton)