För att ligga i linje med Parisavtalet får de samlade framtida utsläppen i Östergötlands län från och med januari 2022 inte överskrida 14 935 176 ton. Detta är Östergötlands läns koldioxidbudget.

I januari 2023 återstår 12 929 530 ton av budgeten.

I dagsläget ligger de årliga utsläppen på 2 005 646 ton. Det betyder att ca 1/6 av budgeten förbrukas varje år.

För att hålla budgeten krävs omedelbara utsläppsminskningar om 13.5% årligen. Med denna takt kan Östergötlands län bidra till att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader och sträva efter att den stannar vid 1.5 grader.

(*2021-2022 är prognos utifrån nationell statistik)

Utsläpp 2000 - 2000

0 ton

Återstående budget

66 320 099 ton

2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040

Utsläpp 2000

2 471 988 ton

-0 % (+0 ton)