2000
2005
2010
2015
2020

Historiska utsläpp per sektor

Mer än hälften av koldioxidutsläppen i Östergötlands län kommer från Inrikes transporter och El och fjärrvärme. För att utsläppen ska kunna fasas ut inom ramen för budgeten måste särskilt fokus läggas på att omedelbart minska dessa utsläpp.

Utsläppen från Utrikes sjöfart kommer också att behöva minska betydligt innan 2030.

Inrikes transporter

El och fjärrvärme

Utrikes sjöfart

Industri

Arbetsmaskiner

Utrikes flyg

Uppvärming

Produktanvändning

Jordbruk

Avfall