För att ligga i linje med Parisavtalet får de samlade framtida utsläppen i Stenungsunds kommun från och med januari 2022 inte överskrida 1 711 664 ton. Detta är Stenungsunds koldioxidbudget.

I januari 2024 återstår 1 259 245 ton av budgeten.

I dagsläget ligger de årliga utsläppen på 226 210 ton. Det betyder att ca 1/6 av budgeten förbrukas varje år.

För att hålla budgeten krävs omedelbara utsläppsminskningar om 15.3% årligen. Med denna takt kan Stenungsund bidra till att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader och sträva efter att den stannar vid 1.5 grader.

(*2022-2023 är en prognos utifrån preliminär nationell statistik)

Utsläpp 2000 - 2000

0 ton

Återstående budget

7 403 832 ton

2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040

Utsläpp 2000

260 360 ton

-0 % (+0 ton)