2000
2005
2010
2015
2020

Historiska utsläpp per sektor

I beräkningen av koldioxidbudgeten bokförs vissa anläggningars utsläpp på nationell nivå istället för på lokal nivå, vilket också påverkar siffrorna som redovisas här. I Stenungsund har utsläppen från följande anläggningar flyttats till den nationella nivån:

  • Borealis Krackeranl.
  • Inovyn Sverige AB
  • Perstorp Oxo AB, Stenungsund

Mer än hälften av koldioxidutsläppen i Stenungsund kommer från Industri. För att utsläppen ska kunna fasas ut inom ramen för budgeten måste särskilt fokus läggas på att omedelbart minska dessa utsläpp.

Utsläppen från Inrikes transporter kommer också att behöva minska betydligt innan 2030.