För att ligga i linje med Parisavtalet får de samlade framtida utsläppen i Stockholms län från och med januari 2022 inte överskrida 44 070 736 ton. Detta är Stockholms läns koldioxidbudget.

I januari 2023 återstår 38 621 445 ton av budgeten.

I dagsläget ligger de årliga utsläppen på 5 449 291 ton. Det betyder att ca 1/7 av budgeten förbrukas varje år.

För att hålla budgeten krävs omedelbara utsläppsminskningar om 12.4% årligen. Med denna takt kan Stockholms län bidra till att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader och sträva efter att den stannar vid 1.5 grader.

(*2021-2022 är prognos utifrån nationell statistik)

Utsläpp 2000 - 2000

0 ton

Återstående budget

192 761 113 ton

2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040

Utsläpp 2000

6 960 620 ton

-0 % (+0 ton)