För att ligga i linje med Parisavtalet får de samlade framtida utsläppen i Sundbybergs stad från och med januari 2022 inte överskrida 459 266 ton. Detta är Sundbybergs koldioxidbudget.

I januari 2023 återstår 394 886 ton av budgeten.

I dagsläget ligger de årliga utsläppen på 64 380 ton. Det betyder att ca 1/6 av budgeten förbrukas varje år.

För att hålla budgeten krävs omedelbara utsläppsminskningar om 14.1% årligen. Med denna takt kan Sundbyberg bidra till att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader och sträva efter att den stannar vid 1.5 grader.

(*2021-2022 är prognos utifrån nationell statistik)

Utsläpp 2000 - 2000

0 ton

Återstående budget

1 960 832 ton

2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040

Utsläpp 2000

91 317 ton

-0 % (+0 ton)