2000
2005
2010
2015
2020

Historiska utsläpp per sektor

Mer än hälften av koldioxidutsläppen i Sundbyberg kommer från Utrikes sjöfart. För att utsläppen ska kunna fasas ut inom ramen för budgeten måste särskilt fokus läggas på att omedelbart minska dessa utsläpp.

Utsläppen från Inrikes transporter och Utrikes flyg kommer också att behöva minska betydligt innan 2030.