För att ligga i linje med Parisavtalet får de samlade framtida utsläppen i Västra Götalands län från och med januari 2022 inte överskrida 43 780 397 ton. Detta är Västra Götalands läns koldioxidbudget.

I januari 2023 återstår 38 288 979 ton av budgeten.

I dagsläget ligger de årliga utsläppen på 5 491 418 ton. Det betyder att ca 1/7 av budgeten förbrukas varje år.

För att hålla budgeten krävs omedelbara utsläppsminskningar om 12.6% årligen. Med denna takt kan Västra Götalands län bidra till att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader och sträva efter att den stannar vid 1.5 grader.

(*2022 är en prognos utifrån preliminär nationell statistik)

Utsläpp 2000 - 2000

0 ton

Återstående budget

192 573 099 ton

2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040

Utsläpp 2000

7 110 869 ton

-0 % (+0 ton)