2000
2005
2010
2015
2020

Historiska utsläpp per sektor

I beräkningen av koldioxidbudgeten bokförs vissa anläggningars utsläpp på nationell nivå istället för på lokal nivå, vilket också påverkar siffrorna som redovisas här. I Västra Götalands län har utsläppen från följande anläggningar flyttats till den nationella nivån:

  • Borealis Krackeranl.
  • Cementa AB Skövdefabriken
  • Perstorp Oxo AB, Stenungsund
  • Preem AB Preemraff Göteborg
  • Preemraff, Lysekil
  • St1 Refinery AB
  • Vargön Alloys AB

Mer än hälften av koldioxidutsläppen i Västra Götalands län kommer från Inrikes transporter och Utrikes sjöfart. För att utsläppen ska kunna fasas ut inom ramen för budgeten måste särskilt fokus läggas på att omedelbart minska dessa utsläpp.

Utsläppen från Industri kommer också att behöva minska betydligt innan 2030.

Inrikes transporter

El och fjärrvärme

Utrikes sjöfart

Industri

Arbetsmaskiner

Utrikes flyg

Uppvärming

Produktanvändning

Jordbruk

Avfall